Båt till Norrköping

Båtfärder är i dagens Sverige mer av njutning än nödvändighet, men med båt kan man faktiskt ta sig till Norrköping som är omringat av både sjöar, drag och havskust. Belägen vid den bukt som Bråviken utgör när den skär in i kustlinjen, är Norrköping en stad med skärgård. Förutom just havsinlopp finns det flera större sjöar i närområdet, som Roxen och Glan.

Hamnar och inlopp

3991577-sunset-over-braviken-2Det finns flera olika hamnområden i Norrköping, men de flesta är främst för lossning och lastning av olika råvaror som trä men också petroleumprodukter, papper och turbiner. Det är alltså inte platser du med egen båt kan angöra brygga. Vid särskilda hamnar kan du dock gästa Norrköping via vattenväg.

Mot Lindö småbåtshamn

Med egen båt kan du förtöja vid Lindö småbåtshamn, som ligger i just Lindö i Norrköping, längst in i Bråviken och vid Lindökanalens utlopp. Här finns omkring 35 gästplatser för båtar. Lindö småbåtshamn gäller som kajplats om du kommer med båt utifrån Östersjöns kustområde, inte från inlandet.

Om du tar båt från närliggande platser och åker utmed kustlinjen finns det vacker skärgård att segla igenom innan inloppet till Norrköping via Bråviken. Från Västervik och Oxelösund gör man sig en fin dagstur med båt in i Lindökanalen. Passerar gör du då Yxnö, Kolmården Zoo och flertalet mindre öar.

Göta Kanal till Borensberg

Om du kommer med båt via Göta Kanal är det i stället vid Motala och Borensberg som båtresan tar stopp, men därifrån är det inte långt till Norrköping med bil, dagstur med cykel eller på annat sätt.